Τεκμήρια ::  Λήμμα : Σεήτατα

Τεκμήρια :

( 7 )

Κινούμενες εικόνες  

( 7 )

Εικόνες  

( 2 )

Κείμενα


Εικόνα : 3 Το συγκρότημα του Θεάτρου "Δόρα Στράτου" χορεύει Σεϊτατά από τα Φάρασσα Καππαδοκίας στο Λόφο Φιλοπάππου
Πηγή : [Pict_T V02] /2510 , Ευρετήριο : O-3B5DA393