Τεκμήρια ::  Λήμμα : Μηχανικός

Τεκμήρια :

( 3 )

Κινούμενες εικόνες  

( 14 )

Εικόνες  

( 4 )

Ηχογραφήματα  

( 3 )

Κείμενα

Εικόνες :

1. Το συγκρότημα του Θεάτρου "Δόρα Στράτου" χορεύει Μηχανικό από τη Κάλυμνο στο Λόφο Φιλοπάππου
2. Το συγκρότημα του Θεάτρου "Δόρα Στράτου" χορεύει Μηχανικό από τη Κάλυμνο στο Λόφο Φιλοπάππου
3. Το συγκρότημα του Θεάτρου "Δόρα Στράτου" χορεύει Μηχανικό από τη Κάλυμνο στο Λόφο Φιλοπάππου
4. Το συγκρότημα του Θεάτρου "Δόρα Στράτου" χορεύει Μηχανικό από τη Κάλυμνο στο Λόφο Φιλοπάππου
5. Το συγκρότημα του Θεάτρου "Δόρα Στράτου" χορεύει Μηχανικό από τη Κάλυμνο στο Λόφο Φιλοπάππου
6. Το συγκρότημα του Θεάτρου "Δόρα Στράτου" χορεύει Μηχανικό από τη Κάλυμνο στο Λόφο Φιλοπάππου
7. Το συγκρότημα του Θεάτρου "Δόρα Στράτου" χορεύει Μηχανικό από τη Κάλυμνο στο Λόφο Φιλοπάππου
8. Το συγκρότημα του Θεάτρου "Δόρα Στράτου" χορεύει Μηχανικό από τη Κάλυμνο στο Λόφο Φιλοπάππου
9. Το συγκρότημα του Θεάτρου "Δόρα Στράτου" χορεύει Μηχανικό από τη Κάλυμνο στο Λόφο Φιλοπάππου
10. Το συγκρότημα του Θεάτρου "Δόρα Στράτου" χορεύει Μηχανικό από τη Κάλυμνο στο Λόφο Φιλοπάππου
11. Το συγκρότημα του Θεάτρου "Δόρα Στράτου" χορεύει Μηχανικό από τη Κάλυμνο στο Λόφο Φιλοπάππου
12. Το συγκρότημα του Θεάτρου "Δόρα Στράτου" χορεύει τον Μηχανικό από την Σύμη στο Λόφο Φιλοπάππου
13. Χορός Μηχανικός Καλύμνου. Θ. Κλωνάρης, Κ. Λάμπρου, Ι. Οικονόμου, Α. Φραγιαδάκης
14. Χορευτικό "Δόρα Στράτου" Λόφος Φιλοπάππου, Χορός από τα Δωδεκάνησα - Μηχανικός


Εικόνα : 9 Το συγκρότημα του Θεάτρου "Δόρα Στράτου" χορεύει Μηχανικό από τη Κάλυμνο στο Λόφο Φιλοπάππου
Πηγή : [Pict_T V02] /2561 , Ευρετήριο : O-1CCB8DA4