Τεκμήρια ::  Λήμμα : Βάρα-Βάρα

Τεκμήρια :

( 1 )

Κείμενα


Κείμενο : Βάρα-Βάρα , Δίπατος χορός στο Μιστί της Καππαδοκίας. Λέγεται και: χορός του Αη Σάββα.
Πηγή : Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Χορού , Ευρετήριο : E-DF500
-[Κωστάκης 1977, 135] Μιστί Καππαδοκίας: Για το χορό Βάρα-Βάρα ή "Αη Σάββας ντου χόρους", χορό του Αη Σάββα, που χορευόταν του Αι Βασιλειού και, όπως νομίζουν μερικοί, και το Πάσχα "Τα άντρις ντου τραγούδαναν. Τέσσερα αναβαίνισκαν απάν' σα σέμια τ'. Τσι τ' απάν' τσι τα κάτ' τραγούδαναν", οι άντρες τον τραγουδούσαν - και τον χόρευαν. Πέντ' έξι ήταν κάτω (σχηματίζοντας κύκλο) και τέσσερεις πέντε ανέβαιναν πάνω στους ώμους των πρώτων. Και οι επάνω και οι κάτω τραγουδούσαν. Για να μην πέσουν, οι επάνω κρατιόνταν με τα χέρια τους, ο ένας με τον άλλο, όπως κρατιόνταν και οι κάτω.
-[Πετρίδης 1979, 595] Μιστί Καππαδοκίας: Χόρευαν δίπατο χορό ονομαζόμενο Βάρα Βάρα του Αγίου Βασιλείου, κατά πληροφορία από τον λαογράφο Θανάση Κωστάκη.
-[Στράτου 1979, 179] Ελλάδα: Υπάρχει ένας χορός-παιχνίδι που χορευόταν και χορεύεται ακόμα φαίνεται σε πολλά μέρη της Ελλάδας: ο χορός Βάρα-Βάρα ή Αη Σάββας, ή του Αη Βασίλη. Τέσσερις άντρες ή πέντε ανεβαίνουν στους ώμους πέντε-έξι άλλων και κινούνται με προσοχή προσπαθώντας να μην πέσουν κάτω.
-[Τυροβολά 1992, 130] Μιστί Καππαδοκίας: Παλιότερα χόρευαν μια μορφή ανδρικού δίπατου χορού, τον Βάρα-Βάρα ή χορό του Αη-Σάββα, που προφανώς προσιδίαζε με χορευτικό μοτίβο χορού Στα Τρία.