Τεκμήρια ::  Λήμμα : Σπερβέρι

Τεκμήρια :

( 2 )

Ηχογραφήματα  

( 1 )

Κείμενα


Κείμενο : Σπερβέρι , Χορός στη Ρόδο με το ομώνυμο τραγούδι.
Πηγή : Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Χορού , Ευρετήριο : E-ACE37
-[Βρόντης 1932, 32] Ρόδος: Το σπερβέρι είναι ένα είδος κουνουπιέρας από φαντό πανί με κεντήματα ωραία στο εμπρός μέρος όπου είναι το άνοιγμα και προπάντων στις πόρτες. Η τελετή του στολίσματος του σπερβεριού γίνεται με περισσοτέραν διάθεση στην Ασκληπιό. Σαν ποκρεμάσουν το σπερβέρι πάει απ' έξω που το κρεβάτι, πάνω στον πάγκο, ένας γέρος και μια γρηά και σκεπασμένοι τάχα μ' ένα ψιλό σεντόνι κάμνουν αναπαράσταση των όσων μέλλουν να εξελιχθούν στο νυφικό κρεβάτι. Ο κανακιστής στην Κρεμαστή την ώρα που κρεμούν το σπερβέρι τραγουδά: "Εστολίστην το σπερβέρι, λάμπει σαν το περιστέρι...". Στο τέλος κάθε στροφής για να ξεκουραστεί ο κανακιστής φωνάζει: "Κάνετε Μοναχικό, νά 'ρτη στον νου μου τι να πω". Κι οι νέοι χορεύουν τον Μοναχικό, ένα είδος χορού που έχει τις κινήσεις της Σούστας αλλά τον χορεύουν ένας ένας.
-[Σακελαρίου 1940, 48] Δωδεκάνησα: Χορεύεται το Σπερβέρι. Σχήμα βημάτων με πέλματα. Λόγια και μουσική του τραγουδιού "Εστόλισαν τον παστόν...".
-[Παπαχρήστος 1960, 104] Δωδεκάνησα: Το Σπερβέρι είναι κυκλικός χορός που χορεύεται από γυναίκες όταν στολίζουν το σπερβέρι της νύφης. Περιγραφή βημάτων, σχήμα με πέλματα. Λόγια και μουσική του τραγουδιού "Εστόλισαν τον παστόν...", σε μέτρο 2/4.
-[Ράφτης 1992, 121] Ρόδος: Αλλού ο Κάτω είναι το Σπερβέρι και χορεύεται σπανιότερα.
-[MINERVA 22041, Α6] Ρόδος: "Εστόλισαν το σπερβέρι". Σίμων Καράς (επιμέλεια).