Τεκμήρια ::  Λήμμα : Δημητρούλας (τ'ς -)

Τεκμήρια :

( 2 )

Κινούμενες εικόνες  

( 1 )

Εικόνες  

( 4 )

Ηχογραφήματα  

( 1 )

Κείμενα


Κείμενο : Δημητρούλας (τ'ς -) , Χορός στο Ρουμλούκι με το ομώνυμο τραγούδι
Πηγή : Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Χορού , Ευρετήριο : E-71F05
-[Παπαχρήστος 1960, 49] Αλεξάνδρεια (Γιδάς): Η Δημητρούλα είναι μικτός, κυκλικός και αργός χορός με λαβή από τον καρπό. Οταν ζωηρεύει η μουσική όλα τα βήματα εκτελούνται πηδηχτά και με καθίσματα στο 4ο-8ο και 13ο ή 5ο βήμα. Περιγραφή βημάτων.
-[Στράτου 1970;, αδημ.] Γιδάς: Ανακαλύφθηκε, κινηματογραφήθηκε και χορεύεται στο θέατρό μας η Δημητρούλα.
-[Παπαδοπούλου & Πραντσίδης 1984-85, 3] Γιδάς: Η Δημητρούλα χορεύεται από γυναίκες. Το μέτρο είναι 2/4 και 7/16 (3.4). Τα βήματα και στα δύο μέρη είναι τα ίδια και είναι 12.
-[Κόκκινος 1987, 151] Γιδάς: Η Δημητρούλα στο πρώτο μέρος έχει μουσικό μέτρο 4σημο και στο γρήγορο δεύτερο μέρος 7σημο. Περιγραφή βημάτων και σχήμα πελμάτων.
-[Μπάμπαλης 1990, 61] Ρουμλούκι: Της Δημητρούλας είναι γυναικείος κυκλικός χορός που το όνομά του οφείλεται στο ομώνυμο τραγούδι της περιοχής. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες χαμηλά όταν η κίνηση γίνεται προς τη φορά, και με λυγισμένους τους αγκώνες στο ύψος των ώμων όταν η κίνηση γίνεται με μέτωπο προς το κέντρο του κύκλου. Ο χορός αρχίζει με αργό πρώτο μέρος που έχει 12 βήματα και συνεχίζει με γρήγορο δεύτερο μέρος που έχει τα ίδια ακριβώς βήματα με τη διαφορά ότι γίνονται πιο γρήγορα. Περιγραφή των βημάτων και σχήμα με πέλματα.
-[Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ιδρυμα TC-PFF 5, A3] Ρουμλούκι Ημαθίας: "Δημητρούλα". Ζουρνάδες, νταούλι.
-[VASIPAPLPVAS 231, Β4] Ρουμλούκι: "Της Δημητρούλας". Γεώργιος Ζαφειρίου και Θωμάς Πάτμος (ζουρνά), Γ. Παναγιωτόπουλος (νταούλι).