Τεκμήρια ::  Λήμμα : Αλβανικός

Τεκμήρια :

( 1 )

Κείμενα


Κείμενο : Αλβανικός , Χορός που κατά τους ξένους περιηγητές του περασμένου αιώνα χορευόταν στην Ελλάδα
Πηγή : Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Χορού , Ευρετήριο : E-6A501
-[Ημελλος 1962-63, 23] Ελλάδα: Ο περιγραφόμενος χορός, περί ού ολίγιστα μεν αναφέρει ο Guys, πλείστα δε και σπουδαιότατα η Chénier, καλούμενος Αλβανικός (Χασάπικος ή και Μακεδονικός) έχει στρατιωτικόν χαρακτήρα. Τον χορόν είδε χορευόμενον η Chénier εις το Πέραν αλλά κυρίως εν τη πλατεία του Ιπποδρόμου της Κωνσταντινουπόλεως. Χορεύεται υπό 200-300 κρεοπωλών (χασάπηδων) ή και περισσοτέρων.