Τεκμήρια ::  Λήμμα : Σεήτατα

Τεκμήρια :

( 7 )

Κινούμενες εικόνες  

( 7 )

Εικόνες  

( 2 )

Κείμενα


Κείμενο : Σεήτατα , Χορός στην Καππαδοκία με το ομώνυμο τραγούδι.
Πηγή : Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Χορού , Ευρετήριο : E-4F7B1
-[Θεοδωρίδης 1967, 221] Φάρασα Καππαδοκίας: Το Γιολάχι είναι ένα βαθύτατο φαράγγι νότια του Βαρασού για το οποίο πολλοί Βαρασιώτες είχαν την εντύπωση πως ήταν η στράτα που κατέβαιναν στον κάτω κόσμο. Η παράδοσις αυτή ενισχύεται ακόμη απ' τους στίχους κάποιου παλιού τραγουδιού, στον σκοπό του οποίου κατά παμπάλαιο έθιμο χόρευαν αντικρυστά στους γάμους, ανά δύο, παντρεμένες γυναίκες με μιμητικές τρεμουλιαστές κινήσεις σαν να χαιρετιούνται και αποχαιρετιούνται αλλάζοντας ρυθμικά τις θέσεις τους. Οι στίχοι αυτοί λένε: "Σεήτα τα, σεήτα τα, σο μέγον το Ρουσί, να μη 'πεσώσετε, 'πνώσσετε, σου Χούνναρη το σπήλο", δηλαδή: "Σύρε την (πάρε την και πήγαινέ την) σύρε την, στο μεγάλο το βουνό (το λεγόμενο Μέγο Ρουσί) κι αν δεν αποσώσετε (να φτάσετε) κοιμηθήτε στου Χούνναρη τη σπηλιά". Ο χορός νομίζω πως παριστάνει την συνάντηση της θεάς Δήμητρας και της κόρης της Περσεφόνης.
-[Στράτου 1970;, αδημ.] Καππαδοκία: Ανακαλύφθηκε, κινηματογραφήθηκε και χορεύεται στο θέατρό μας ο χορός Σεήτατα.
-[Μαργαρίτη 1987, 124] Βαρασός-Φάρασσα Καππαδοκίας: Το Σεήτα-τα χορευόταν από παντρεμένες γυναίκες στους γάμους. Οι γυναίκες αυτές, καθότι παντρεμένες, τον χόρευαν με μαντήλια στο κεφάλι, καλά σκεπασμένες ώστε να μην φαίνονται από το πρόσωπό τους παρά μόνο τα μάτια τους.
-[Τυροβολά 1992, 133] Φάρασα Καππαδοκίας: Υπήρχαν και αμιγείς γυναικείοι χοροί, όπως ο χορός Σεήτα-τα, που χορευόταν στους γάμους σε αντικριστό σχήμα από παντρεμένες γυναίκες, με καλυμμένο το πρόσωπο. Αρχικά αποδίδονταν σε ελεύθερο ρυθμό, που προοδευτικά γύριζε σε δίσημο μέτρο 2/4 (ανάλυση ρυθμού).
-[OLYMPICSBL 1038 Β4] Φάρασσα Καππαδοκίας: "Σεήτατα".