Τεκμήρια ::  Λήμμα : Αρβανίτικος ή Αρβανίτικο

Τεκμήρια :

( 1 )

Ηχογραφήματα  

( 1 )

Κείμενα


Κείμενο : Αρβανίτικος ή Αρβανίτικο , Χορός στην Ηπειρο σε ρυθμό 4σημο.
Πηγή : Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Χορού , Ευρετήριο : E-4CAF8
-[Λαμπρίδης 1870, 157] Ζαγόρι Ηπείρου: Εν Ζαγορίω δύο κυρίως υπάρχουσι χο­ροί, ο Αρβανίτικος επιχώριος λεγόμενος (πηδητικός) και ο Συρτός (ίσως ο των αρχαίων όρμος). Τροποποιούμενοι δ' ούτοι αποτελούσι πολλά είδη, ως τον εγχώριov Ζαγορίσιον χορόν όστις έχει βήμα πολύπλοκον, τον της Βλάχας, τον της Παπαδιάς κτλ.
-[Πετρόπουλος 1941-42, 166] Σκόπελος-Πέτρα Ανατολικής Θράκης: Μεταξύ των συνηθισμένων χορών είναι ο Αρβανίτικος.
-[Οικονομίδης 1967, 278] Μονοδέντρι και Βίτσα Ζαγορίου: Ο Αρβανίτικος χορός χορεύεται από τουςΤσάμηδες, συνηθίζεται δε και ενταύθα. Είναι πολύ αργός, ως π.χ. η "Γκάιντα", ο "Μπιρμπίλης" κ.ά.
-[Τόσκα-Κάμπα 1981, 80] Αργιθέα: Στο λαμπριάτικο ξεφάντωμα οι πιο αντιπροσω­πευτικοί χοροί στην Αργιθέα είναι το Κλειστό και "τ' Αρβανίτικο", χωρίς φυσικά να λείπουν και οι άλλοι παραδοσιακοί χοροί, όπως είναι το Τσάμικο, ο Συρτός, το Κοφτό και Στα Τρία. Οι φιγούρες του γίνονται στον τόπο, έχει πολλά τσακίσματα και χρειάζεται ιδιαίτερη δεξιοτεχνία. Είναι βορειοηπειρωτικής προέλευσης, από το χωριό Λεσκοβίκι.
-[PAN-VOXSPV22, Β4] Ηπειρος: "Αρβανίτικο". Πέτρος Λούκας Χαλκιάς (κλαρίνο), Παντελής Καβακόπουλος (επιμέλεια).