Τεκμήρια ::  Λήμμα : Αρβανίτικος Αργιθέας

Τεκμήρια :

( 1 )

Κείμενα


Κείμενο : Αρβανίτικος , Αλλη ονομασία του χορού Λεσκοβίτι στην Αργιθέα Αγράφων
Πηγή : Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Χορού , Ευρετήριο : E-3F825
Αλλη ονομασία του χορού Λεσκοβίτι στην Αργιθέα Αγράφων. Ιδε και: Μπεράτι.