Προβολή ::  Λήμμα : μακρύν

μακρύν , Μακρόσυρτο, αργό, στα ποντιακά. Λέγεται κυρίως για μελωδίες, αλλά και για χορούς.

Συνδέσεις :

 

Περιοχές :

Πλυθησμοί :

 


Τεκμήρια :

( 1 )

ΚείμεναΠλοήγηση :
• Πλοήγηση σε Λήμματα No Query list