Τεκμήρια ::  Λήμμα : Σπερβέρι

Τεκμήρια :

( 2 )

Ηχογραφήματα  

( 1 )

Κείμενα


Ηχογράφημα : 1 Εστολίσαν τον σπερβέρη (Ροδίτικο)
Πηγή : [AR0195] MINERVA 22041 /06 , Ευρετήριο : O-C294559D
"