Τεκμήρια ::  Λήμμα : Αρβανίτικος ή Αρβανίτικο

Τεκμήρια :

( 1 )

Ηχογραφήματα  

( 1 )

Κείμενα

Ηχογραφήματα :

1. Αρβανίτικο


Ηχογράφημα : 1 Αρβανίτικο
Πηγή : [AR0198] PAN-VOX SPV 22 /11 , Ευρετήριο : O-55257A5C
"