Τεκμήρια ::  Λήμμα : καγκέλι ή καγγέλι

Τεκμήρια :

( 2 )

Κινούμενες εικόνες  

( 5 )

Εικόνες  

( 28 )

Ηχογραφήματα  

( 2 )

Κείμενα


Κείμενο : 2 Δισκογραφία: Τραγούδια της Ρούμελης με τον Παναγιώτη Παππά
Πηγή : /P014-05 , Ευρετήριο : O-4C84848A
Αννα Παναγιωτοπούλου

Δισκογραφία: Τραγούδια της Ρούμελης με τον Παναγιώτη Παππά


Παναγιωτοπούλου, Αννα: "Δισκογραφία: Τραγούδια της Ρούμελης με τον Παναγιώτη Παππά", Παράδοση και Τέχνη 014, σελ. 7, Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., Μάρτιος-Απρίλιος 1994.
Δισκογραφία: Τραγούδια της Ρούμελης με τον Παναγιώτη Παππά
Syrtos 562. Επιμέλεια Μ. Καρπάθιος. Γ. Λυκούρας


Η Ρούμελη αποτελεί μια ενότητα του ενιαίου ελληνικού πολιτιστικού συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι ως τέτοια ενότητα παρουσιάζει κοινά στοιχεία με τις άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά και ιδιαιτερότητες, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση της Ρουμελιώτικης έκφρασης. Ομως αυτό δε σημαίνει ότι η Ρούμελη κατά τόπους και περιοχές δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα τοπικά γνωρίσματα. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη μουσική στο φωνητικό τραγούδι όπως τηδιακρίνουνεντόπιοικάτοικοι τηςεπαρχίας Δωρίδας: Για τη διάκριση αυτή χρησιμοποιούν τους όρους: "δ(ι)κό μας", "Καμπίσου", "Ξηρομιρίτκου" κτλ. Με αυτούς τους όρους εννοούν, ότι ενώ πρόκειται για το ίδιο τραγούδι από άποψη περιεχομένου, μετρικής, ρυθμού, μελωδίας, εντούτοις υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν το τραγούδι προσδίδοντας του άλλο χρώμα από αυτό που θεωρούν δικό τους. Με αυτά θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία που έχει η έκδοση αυτού του δίσκου, εφόσον πρόκειται για τραγούδια συγκεκριμένης περιοχής της Ρούμελης: της περιοχής Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας.
Σε σχέση με το χορό της Ρούμελης, ο δίσκος περιλαμβάνει Τσάμικα και Συρτά τραγούδια (όπου στα Συρτά περιλαμβάνεται και το Καγκέλι) σε μια πολυμορφία ήχων. Κι εδώ οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι στο δίσκο σημειώνονται οι ήχοι των τραγουδιών με βάση τους ήχους της βυζαντινής μουσικής. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο της έκδοσης, εφόσον το δημοτικό τραγούδι διαφοροποιημένα, αποτελεί μέρος αυτής της παράδοσης. Ετσι αυτή η έκδοση τραγουδιών από τον Τάκη Παππά είναι ελπιδοφόρο μήνυμα για το δημοτικό τραγούδι, εφόσον ο εν λόγω τραγουδιστής έχει να παρουσιάσει: α) Εντοπιότητα β) Γνώση της Βυζαντινής Μουσικής γ) Καλλιφωνία δ) Νεότητα.
Ελπίζουμε ο επόμενος δίσκος να έχει και ένθετο στο οποίο να καταγράφονται περισσότερα στοιχεία των τραγουδιών για την καλλίτερη ενημέρωση κοινού και για ν' αποτελούν τα στοιχεία αυτά μέσα εργασίας για όσους ασχολούνται με το δημοτικό τραγούδι. Θα ήταν επίσης σημαντικό να εκδοθούν και τραγούδια της Ρούμελης τα οποία ακούγονται με τους όρους Συρτοκούνητα, Κουνητά και στα Τρία. Είναι μια σημαντική κατηγορία τραγουδιών, η οποία ελάχιστα έχει εμφανισθεί στη δισκογραφία της Ρούμελης.
Αννα Παναγιωτοπούλου, Δρ Χορολογίας

*********************************************************
*******************************************************

PAR014

Panagiotopoulou03GR.doc