Τεκμήρια ::  Λήμμα : Γιατρός

Τεκμήρια :

( 2 )

Ηχογραφήματα  

( 1 )

Κείμενα


Κείμενο : Γιατρός , Χορός στην Ηπειρο με το ομώνυμο τραγούδι.
Πηγή : Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Χορού , Ευρετήριο : E-F381B
-[Στράτου 1970;, αδημ.] Πωγώνι: Ο χορός "Ο γιατρός" ανακαλύφθηκε, κινηματογραφήθηκε και χορεύεται στις παραστάσεις του θεάτρου μας.
-[Παπαχρήστος 1972, 101] Ηπειρος και Δυτική Μακεδονία: Ο Γιατρός χορεύεται από άνδρες και γυναίκες. Το χαρακτηριστικό του είναι το απότομο σταμάτημα στο 11ο βήμα, όπου έρχονται τα πόδια στην προσοχή. Ξεκινούμε με το αριστερό πόδι και επαναλαμβάνουμε δυο φορές τα έξη βήματα του Πωγωνίσιου χορού, με το χαρακτηριστικό σταμάτημα στο 11ο βήμα. Σχήμα πελμάτων.
-[Δήμας 1980;, 60] Κορυτσά Βορείου Ηπείρου: Τ' όνομά του το πήρε από τα λόγια του τραγουδιού που αναφέρονται "στο γιατρό το Νικολή". Ο χορός αυτός χορεύεται σήμερα σ' όλη την Ηπειρο, από άνδρες και γυναίκες, με λαβή των χεριών από τους καρπούς και λυγισμένους τους αγκώνες. Τα βήματα του χορού είναι 11. Περιγραφή βημάτων και σχήμα πελμάτων.
-[Κόκκινος 1987, 210] Ηπειρος: Στην Ηπειρο χορεύεται σαν Πωγωνίσος, ενώ στην περιοχή των Γρεβενών Στα Τρία. Το μουσικό του μέτρο είναι 4σημο και τα βήματα είναι 12 που ολοκληρώνονται σε 4 μουσικά μέτρα. Περιγραφή των βημάτων Ηπείρου και σχήμα πελμάτων.
-[Κυνηγού-Φλάμπουρα 1988, 39] Πωγώνι: Λόγια του τραγουδιού, φωτογραφίες των βημάτων και κασέτα με τη μουσική.
-[Ρούμπας 1993, αδημ.] Ηπειρος: Στη δισκογραφία των 78 στροφών, το κομμάτι "Γιατρός" φέρει το όνομα της πόλης Ελμπασάν της Κεντρικής Αλβανίας. Ετσι είναι γνωστό το κομμάτι μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '60. Τότε προστέθηκαν τα λόγια που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Επίσης, στις παλιές ηχογραφήσεις το "Ελμπασάν" αποτελεί τυπική κατάληξη των ηπειρώτικων μοιρολογιών.