Τεκμήρια ::  Λήμμα : Στέγγου (χορός του -)

Τεκμήρια :

( 1 )

Εικόνες  

( 2 )

Κείμενα


Κείμενο : Στέγγου (χορός του -) , Χορευτικό έθιμο στην Ευρυτανία.
Πηγή : Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Χορού , Ευρετήριο : E-8DD6E
-[Αικατερινίδης 1967, 332] Ευρυτανία: Ο χορός του Στέγγου εκτελείται το απόγευμα της 26ης Ιουλίου, εορτής της Αγίας Παρασκευής, ημέρας τοπικής πανηγύρεως, τη συνοδεία ειδικών ασμάτων καλουμένων του Στέγγου, άνευ μουσικών οργάνων, είναι δε τα άσματα ταύτα κυρίως το τραγούδι του γεφυριού της Αρτας και της Κερά Βδοκιάς, ήτοι του νεκρού αδελφού. Του πρώτου παρατίθεται η μουσική κατά καταγραφήν υπό Σπ. Περιστέρη. Ο εν λόγω χορός είναι κύκλιος με ομοιότητας προς τον Τσάμικον αλλ' όμως και με ουσιώδεις διαφοράς. Εκτελείται υπό των δύο πρώτων χορευτών του κύκλου, ιδία υπό του κορυφαίου, των λοιπών χορευτών, ανδρών και γυναικών, ακολουθούντων με μικρά συνοδευτικά βήματα. Διά της λέξεως Στέγγος δηλούται γενικώς το χοροστάσι, δηλαδή ο τόπος όπου χορεύουν.
-[Σιέττος 1975, 177] Αμπλιανη Ευρυτανίας: Το απόγευμα της 26ης Ιουλίου χορεύουν το λεγόμενο "χορό του Στέγγου" που τον συνοδεύουν με ειδικά τραγούδια, χωρίς όργανα. Το πιο χαραχτηριστικό τραγούδι είναι του γεφυριού της Αρτας: "Χίλιοι μαστόροι δούλευαν στης Αρτας το γιοφύρι...".